Европейски проекти | Дентално студио д-р Димитрови
Запазете час

 

СКЛЮЧЕН ДОГОВОР ЗА БЕЗВЪЗМЕЗДНА ФИНАНСОВА ПОМОЩ С МИНИСТЕРСТВО НА ИНОВАЦИИТЕ И РАСТЕЖА

 

На 28.04.2022 г. "АМБУЛАТОРИЯ ЗА ПЪРВИЧНА ИЗВЪНБОЛНИЧНА ДЕНТАЛНА ПОМОЩ-ГРУПОВА ПРАКТИКА-ЕМАДЕНТ" ООД сключи с Министерство на иновациите и растежа, Главна дирекция “Европейски фондове за конкурентоспособност“ административен договор за безвъзмездна финансова помощ № BG16RFOP002-2.089-4117-C01 за проект „Подкрепа за малки предприятия с оборот над 500 000 лв. за преодоляване на икономическите последствия от пандемията COVID-19” по процедура за предоставяне на БФП BG16RFOP002-2.089 „Подкрепа за малки предприятия с оборот над 500 000 лв. за преодоляване на икономическите последствия от пандемията COVID-19”. Проектът е финансиран от Оперативна програма „Иновации и конкурентоспособност“, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския фонд за регионално развитие и е на обща стойност от 50 000.00 лв., от които 42 500.00 лв. европейско финансиране и 7 500.00  лв. национално финансиране, с продължителност  3 месеца.

Основните цели на проекта са осигуряването на оперативен капитал за българските малки предприятия, реализирали оборот над 500 000 лв. за 2019 г., за справяне с последиците от пандемията  COVID-19.

 

© 2018 Дентално студио Д-р Димитрови, Русе Всички права запазени!
Web Design & SEO by Zashev