Политика за поверителност | Дентално студио д-р Димитрови
Запазете час

Условия за ползване на drdimtrovi.com

Всяко лице, наричано за по-кратко „потребител“, получило достъп до уеб сайт с адрес www.drdimitrovi.com, наричан по-долу „сайт“, и до информацията и услугите в него, наричани „Съдържание“, което АПИДП-ГП-ЕМАДЕНТ ООД предлага, наричана по-долу „Собственик", се съгласява и приема следните Общи условия за ползване.

Потребителят, използващ този сайт, се задължава да спазва тези Общи условия, както и всички разпоредби на българското и международното законодателство. При несъгласие с общите условия Потребителят е длъжен да преустанови незабавно ползването на сайта. Събственикът не носи отговорност, ако потребителят е запознат с настоящите условия.

Общи условия за ползване на сайта

Потребителят има право да използва този сайт, както информацията и материалите, съдържащи се в него, само за позволени от закона цели, без да накърнява правата и да ограничава достъпа до този сайт на трета страна.

Потребителят има право да разглежда, съхранява, копира и отпечатва материалите от този сайт единствено за лична употреба с цел да се информира за услугите, предлагани от Събственика.

На потребителя е забранено следното:

- Да променя, копира, възпроизвежда (цялостно или частично), публикува, изпраща (по какъвто и да е начин), заема, продава, създава вторични материали на базата на съдържанието в сайта, да използва с търговска цел или да разпространява по какъвто и да е друг начин елементи от съдържанието на този сайт, без предварително писмено разрешение от АПИДП-ГП-ЕМАДЕНТ ООД. Без такова разрешение не е позволено използването на съдържанието в друг сайт или електронна среда, с каквато и да е цел.

- Да използва неправомерно сайта или съдържанието в него (в т.ч., но не само, изпращане или предаване на материали със заплашително, невярно, подвеждащо, оскърбително, обидно, нарушаващо конкуренцията, оклеветяващо, неприлично, порнографско или друг вид незаконно съдържание или каквито и да са материали, които представляват или подбуждат поведение, което може да бъде квалифицирано като престъпление, да доведе до гражданска или наказателна отговорност или по друг начин да наруши законите на Република България).

- Изрично не се разрешава използването на какъвто и да е софтуер или устройства с цел достъп и масово копиране/сваляне на съдържанието в сайта.

- Да използва сайта, за да получи неоторизиран достъп до други компютърни системи или мрежи.

АПИДП-ГП-ЕМАДЕНТ ООД си запазва правото да осъвременява (добавя, променя, премества и изтрива) съдържанието или части от него (вкл. публикации, данни, услуги или друга информация, показана на или свързана с настоящия сайт), да коригира евентуални допуснати грешки, неточности и пропуски по всяко време без предизвестие.

Ограничаване на отговорността

АПИДП-ГП-ЕМАДЕНТ ООД прави всичко възможно да поддържа на сайта си вярна, точна и актуална информация, без това да изключва възможността инцидентно да възникват обективни несъответствия или пропуски.

Използването на сайта, както и действията, които потребителят предприема вследствие на това, са отговорност изцяло на потребителя.

Авторско право

Дизайнът, структурата и съдържанието на този уеб сайт са защитени с авторско право. Последните са собственост на АПИДП-ГП-ЕМАДЕНТ ООД, която притежава изключителното право за ползването им. Всяко неоторизирано ползване на съдържанието е нарушение на авторски права или други законови разпоредби.

Потребителите нямат право да копират, публикуват, продават, променят или лицензират части или цялото Съдържание на този уеб сайт, както и да го използват с каквато и да е публична или търговска цел.

Достъпът до този сайт както и до всяка част от съдържанието му не дава по никакъв начин право за ползване на интелектуалната собственост без предварителното писмено разрешение на автора АПИДП-ГП-ЕМАДЕНТ ООД.

Конфиденциалност

Събственикът АПИДП-ГП-ЕМАДЕНТ ООД е регистриран администратор на лични данни и гарантира неприкосновеността на всички лични данни, включително, но не само, името на потребителя и/или имейл адрес. Те ще бъдат използвани единствено за целите, за които те са били събрани или получени, и няма да бъдат предоставяни на трети страни.

Лични или идентификационни данни няма да бъдат използвани с друга цел без изрично писмено съгласие от страна на Потребителя, освен в случаите, предвидени от закона.

Събственикът не носи отговорност за личната идентифицираща информация, която Потребителят разкрива пред други сайтове чрез ползване на линковете към тях, намиращи се на сайта.

Информацията, предоставяна от Потребителя при посещението на този сайт, се използва за отговаряне на отправените запитвания, за подобряване на сайта, за връзка с потребителите, за маркетингови и информационни цели и др. По време на посещението на сайта, Събственикът получава информация за броя на посетителите, IP адреса на Потребителя, датата и часа на посещението, източника на заявката и други данни, които може да ползва за целите на своята вътрешна статистика и системно администриране.

АПИДП-ГП-ЕМАДЕНТ ООД има право да променя политиката за поверителност като част от условията за ползване на сайта по всяко време. Задължение на потребителя е да се запознава със Съдържанието и настъпилите промени в него.

© 2018 Дентално студио Д-р Димитрови, Русе Всички права запазени!
Web Design & SEO by Zashev