РЕНТГЕН НА ЗЪБИ - КОГА И КОЛКО ЧЕСТО МОЖЕМ ДА ПРАВИМ СНИМКИ НА ЗЪБИТЕ | Дентално студио д-р Димитрови
Запазете час

РЕНТГЕН НА ЗЪБИ - КОГА И КОЛКО ЧЕСТО МОЖЕМ ДА ПРАВИМ СНИМКИ НА ЗЪБИТЕ

Безспорното предимство на рентгеновите снимки на зъбите е, че позволяват на зъболекаря да диагностицира много по-точно нуждата от конкретно дентално лечение, както и да открие невидими на пръв поглед „подводни камъни“- потенциална причина за дентален проблем, който впоследствие би могъл да се превърне в дълго и скъпо лечение.

Важно е още в началото да отбележим и, че йонизиращото облъчване (известно още като Х лъчи) при рентгенографиите е различно спрямо вида снимка и орган, който се снима. Например при малките зъбни рентгенови снимки (секторни рентгенографии), облъчването е толкова, колкото да бъдете изложени на слънце в летен ден на плажа. Облъчването при една панорамна рентгенография е малко по-голямо, но въпреки това не може да се сравнява с облъчването от една рентгенова снимка на бял дроб например.

 

Но нека се върнем на по-важната тема…

Какво вижда денталният лекар благодарение на рентгеновите зъбни снимки

Рентгеновите снимки позволяват на зъболекарите да видят всичко, което е скрито за окото по време на конвенционалните стоматологични прегледи в устата. Това могат да бъдат скрити кариеси, образувани в контактните точки на зъбите, които в устата са невидими, кариеси достигнали до зъбния нерв и биха довели до умъртвяването на зъба, недобре проведени каналолечения (коренови лечения), в резултат на които са се образували грануломи (хронични възпалителни процеси локализирани около кореновия връх), счупени инструменти и др.

 

Секторна снимка на зъб със счупен инструмент

Секторна снимка на зъб със счупен инструмент

 

Благодарение на панорамните рентгенографии денталните лекари могат да добият ориентировъчна представа за състоянието и нивото на костта при пациенти със силно компрометирано пародонтално здраве и наличието на костни джобове. Също така на панорамни рентгенографии може да се открият задържани (ретинирани) в костта зъби (най-често мъдреци), както и липса на зародиши на постоянни зъби (ключов момент при провеждане на ортодонтско лечение).

 

Панорамна снимка на задържан в костта кучешки зъб (ретиниран зъб)

Панорамна снимка на задържан в костта кучешки зъб (ретиниран зъб)

 

 

В кои случаи е добре да отидем на дентален специалист с подготвена рентгенова снимка?

Към всяка дентална консултация без изключение (дори и при онлайн консултация) е необходимо да бъде включена рентгенова снимка. По този начин денталният лекар може да добие по-пълна представа за оралното здраве на пациента и да даде най-добрите съвети за лечение.

Друг най-чест повод за рентгенови снимки е при спешни състояния с оплаквания от болка, при дълбоки кариеси достигнали до зъбната пулпа (нерв), при обострени хронични възпалителни процеси, при недобре лекувани зъби и дори при нужда от изваждане на зъб.

 

Скрит кариес, видим само с помощта на рентгенова снимка

Скрит кариес, видим само с помощта на рентгенова снимка

 

Изключително важни са и панорамните рентгенови снимки при ортодонтски консултации. Както споменахме, с тяхна помощ се откриват задържани в костта зъби, липса на зародиши на постоянни зъби, свръхбройни зъби и др.

 

Видове рентгенови снимки – кога каква снимка и защо е необходима?

Рентгеновите снимки могат да бъдат панорамни, които обхващат двете челюсти или секторни, които обхващат един-два зъба.

Панорамните рентгенови снимки се изискват при първата среща на пациента с лекаря по дентална медицина, както и при профилактични прегледи на период от две - три години. Благодарение на тях се добива представа за цялостното състояние на пациента и отделните му дентални проблеми.

Секторните снимки се използват при спешни ситуации, когато пациентът изпитва болка и има конкретен проблем, най-често, за да се добие по-пълна информация за него. При секторни снимки мога да се видят счупени инструменти или грануломи, които не се виждат добре на панорамната. Секторната снимка дава възможност на зъболекаря да разгледа „отблизо” проблемните зъби. Секторни снимки се използват и за контрол на работата на денталния лекар при лечение на кореновите канали – контрол на електронно определената дължина на канала, контрол на запълването на канала, наличие на допълнителни (аксесорни) канали или нетипично разположени канали или разклонения.

 

Рентгенова снимка, на която се виждат грануломи в долна челюст след недобре проведено каналолечение

Рентгенова снимка, на която се виждат грануломи в долна челюст след недобре проведено каналолечение

 

При кореново лечение на зъби или при поставяне на импланти, се налагат чести снимки, за да се проследи лечението. Може да се наложи да се правят снимки в няколко последователни посещения или дори няколко снимки в едно и също посещение. Впоследствие, за по-дългосрочно проследяване на резултатите от лечението, зъболекарят може да препоръча снимки на интервали от 6 или 12 месеца.

 

Колко често можем да правим рентгенови снимки и защо има препоръка за честотата им?

Според статистиката 70% от всички диагнози в днешно време се поставят благодарение на рентгенови снимки. Съвременните рентгенови апарати са с минимално радиационно облъчване, особено когато се правят секторни зъбни снимки, така че не трябва да се притеснявате, ако се наложи да се направят няколко снимки в поредни дни, или дори няколко снимки в един и същи ден.

Йонизиращата радиация на рентгеновите лъчи, използвани за зъболекарски цели е много ниска. Ежедневно ние приемаме доза радиация от естествения природен фон. При направата на една секторна зъбна снимка получаваме доза радиация, еквивалентът, на която получаваме от естествения природен фон за 1 ден. Сами можете да си направите извод колко малка е тази доза.

 

И отново искаме да обърнем внимание на това, че рентгеновите лъчи позволяват да се открият и лекуват дентални проблеми, които остават скрити на пръв поглед. Благодарение на тях разграничаваме едни заболявания от други, които имат еднакви или сходни симптоми.


© 2018 Дентално студио Д-р Димитрови, Русе Всички права запазени!
Web Design & SEO by Zashev